ПРИЗНАТЕЛНОСТ 

“Благ е Господ към всички; И благите Му милости са върху всичките Му творения.” Псалми 145:9

Всяко земно благословение нека се приема с признателност и всяко духовно благо ще става двойно по-ценно, защото възприятията на всеки семеен член стават осветени чрез Словото на истината. Господ Исус е много близо до онези, които по този начин ценят Неговите щедри дарове, произтичащи от великодушния, любящ и загрижен Бог. Те Го признават като необятния Извор на всяка утеха и удобство, като неизчерпаемия Източник на благодат.