ПРИКАЗКА ЗА СКЪСАНИТЕ ЦЪРВУЛИ

 

Един човек имал голямо семейство и търсил начин как да го изхрани. Не се сещал да се помоли на Бога, защото никой не го бил научил на това. Един ден стоял на двора и се чудел как да свърже двата края. Дошъл при него дяволът. Е, не бил с рога и опашка, за да не го стресне. Явил му се човешки образ и го попитал:

-Какво си се замислил?

-Мисля си откъде да намеря пари, за да изхраня голямата си челяд – отговорил му човекът.

-Хм, от това по-лесно няма – казал дяволът. Иди в гората, разкопай под стария дъб и ще намериш това, от което се нуждаеш.

Зарадвал се човекът. Грабнал кирката и лопатата и хукнал към гората. Когато разкопал на посоченото място, намерил пълен казан със злато. Цялото семейство заживяло безгрижно. Но колкото и да изглежда хубаво, всяко нещо си има край. Свършило се и златото.

Без много да мисли, човекът отново се обърнал към своя “благодетел”, който сякаш по поръчка минавал край него.

-Всичко беше хубаво до тук, но свърши – казал човекът. Дяволът и този път го успокоил:

-Няма страшно. Довечера през гората ще мине един гурбетчия. Уморен от дългия път ще полегне под дъба. Когато заспи, вземи му спечеленото!

-Ами, ако се събуди? – попитал човекът

-Аз за какво съм? Ще ти помогна – отговорил му дяволът. Казано–сторено. Семейството отново заживяло ”щастливо”. Но не минало много време и тези пари свършили.

Човекът пак потърсил дявола, а той му казал:

-Знаеш кой е най-големият богаташ в селото. Иди, убий го и му вземи имането!

-Какво говориш? – стреснал се човекът – Ами, ако ме заловят?

-Аз съм насреща! Ще те отърва…

Повярвал човекът и започнал да крои планове как да влезе в къщата на богаташа. Накрая направил това, което го посъветвал дяволът.

Заловили го и го осъдили на смърт чрез обесване. Издигнали бесилото, сложили бурето под краката му.

Започнали да изтичат последните предсмъртни минути – най-дългите минути в живота на този човек. Взирал се той сред множеството да зърне отнякъде дявола, нали му обещал да му помогне… Най-после го видял и извикал:

-Хайде бе, побързай! Ей сега ще бутнат бурето и ще увисна на въжето.

Дяволът му казал:- Погледни надолу, какво виждаш?

Човекът погледнал и казал:

-Един кош скъсани цървули виждам под себе си. Нищо друго.

-Тези цървули аз съм ги скъсал докато те докарам до тук – отговорил му дяволът.

И човекът увиснал на въжето.