ПРИКРИТИ ИЗКУШЕНИЯ

„Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма
да жалят стадото; и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та
ще отвличат учениците след себе си“ (Деяния 20:29,30).

Бог не отминава Своя народ и не избира някой човек тук, а друг там като единствени, които заслужават да узнаят истината за Него. Не дава нова светлина,
която да се противопоставя на вродената в естеството вяра. При всяка по-сериозна промяна хората заявяват, че са прави.
Някой приема нова и оригинална идея, която не изглежда да е в противоречие с истината. Живее с нея, докато вижда привлекателността и важността, защото Сатана има силата да втълпява тази фалшива представа. Накрая тази идея се превръща в център, около който се върти всичко, и тя не може да търпи нищо, което не е в съгласие с нея, докато истината не бъде изтласкана от сърцето.

Предупреждавам ви да бъдете внимателни спрямо тези странични въпроси, чиято цел е да обърнат умовете ви от истината. Грешката никога не е безобидна. Тя няма нищо общо със светлината и носи само объркване и разногласия. Има хиляди скрити изкушения, приготвени за онези, които притежават светлината
на истината; единствената безопасност за нас е да не приемаме никое ново учение, никое ново тълкувание на Словото, преди да сме се посъветвали с опитни братя. Представете го пред тях със скромност и усърдна молитва; и ако видят, че няма никаква светлина в него, нека го отхвърлят.

Сатана е постоянно зает и ние имаме твърде малка представа за активността и майсторството му. Божиите представители трябва да бъдат подготвени да
противостоят на това изкусно зло. Тогава Сатана ще бяга от страх. Той знае много по-добре от нас, че можем да ограничим влиянието му и лесно да го победим, ако издържим и се изправим срещу него. Чрез Божествена сила и най-слабият светия е много по-силен от лукавия и от всички демони, а когато премине през изпитанието, ще е доказал своята превъзходна сила. Затова Сатана се приближава до нас тихомълком, действията му са прикрити, изкушенията – замаскирани. Не се осмелява да се покаже открито, за да не могат задрямалите сили на християнина да се събудят и той да отправи към Бога своите молитви.