ПРИЛОЖЕНАТА НА ПРАКТИКА ИСТИНА ПОДОБРЯВА ЗДРАВЕТО

Когато хора, практикували погрешни навици и греховни дейности, се поддадат на силата на Божията истина, прилагането на тази истина в сърцето съживява моралния усет, който е бил сякаш парализиран. Получателят притежава по-силно и по-ясно разбиране, отколкото от преди да прикрепи душата си към вечната Скала. Даже физическото му здраве се подобрява от съзнанието за сигурността в Христос. Специалното Божие благословение почиващо над получателя, е само по себе си здраве и сила.

,,Ум, характер и личност“ – Елън Уайт    Издателство ,,Нов живот“

За повече информация посетете нашия сайт: http://http://facebible.bg/

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—komplekt.html