ПРИМЕРА НА ЕНОХ

Благочестието на този пророк представлява състоянието на святост, което ще се изисква от всички живеещи при второто идване на Исус Христос и които ще бъдат “изкупени от земята.” (Откр.14:3) По примера на Енох Божият народ, характеризиращ се с един безукорен, непогрешим живот, известява на света завръщането на Господа. А съдът е запазен за упоритите. Както Енох беше взет преди унищожението на света от водите на потопа, така и праведните ще бъдат издигнати преди унищожението чрез огън. Сърцето на Енох обичаше небесните съкровища. Той съзерцаваше небесния град. И беше видял Царя на славата всред Сион. Колкото повече надделяваше неправдата, толкова по-пламенно беше неговото желание да живее в небесните жилища.

“Блажени чистосърдечните, защото те ще видят Бога.” Мат.5:9 В продължение на триста години Енох беше търсил чистота на сърцето, за да бъде в хармония с Небето. В продължение на три века той беше ходил с Бога. Ден след ден той желаеше едно все по-интимно общение и то беше станало именно такова, когато Бог го прибра при Себе Си. Ето за това общение Бог ни вика.