ПРИМЕРЪТ НА НЕЕМИЯ

“И им разказах как ръката на моя Бог беше добра над мен и думите, които царят ми беше говорил.” Неемия 2:18

След като бе постигнал такова огромно влияние над персийския цар и над жителите на Ерусалим, Неемия вместо да отдаде хвала на превъзходните черти в характера си, забележителната си способност и енергия, изказа в благодарствената си молитва нещата такива, каквито са. Той заяви, че неговия успех се дължи на добрата ръка на небесния Бог, която го пазеше и му даваше благословение. Той пазеше дълбоко в себе си истината, че Бог е неговата закрила, независимо от високото му обществено положение. Така за всяка отличителна черта на характера си, която бе одобрена от благоразположението на Бога, Неемия отдаваше хвала на преобразяващата сила на своя небесен Баща… Бог, от своя страна, даде на слугата Си мъдрост, защото той не се превъзнасяше. Господ го учеше как да използва подарените му способности по най-добрия начин, а с това да печели и придобива други таланти.