ПРИМЕРЪТ НА ХРИСТОС

Силата на Христос беше в молитвата. Христос се усамотяваше в горичките или планините от света и изключваше всичко друго. Беше сам с Неговия Отец. С гореща сериозност изливаше молбите Си и влагаше всичката сила на душата Си да хване ръката на Безграничния. Когато нови и големи изпитания идваха върху Него, Той се оттегляше в усамотението на планините, и прекарваше цялата нощ в молитва към Неговия небесен Баща.  Ако следваме Неговия пример в искрена, настойчива /умоляваща/ молитва към Бога, за да сме силни в Неговото име, в Него, Който никога не отстъпи пред изкушенията на Сатана в съпротивата срещу хитростите на лукавия враг, тогава  няма да бъдем победени от него.