ПРИМЕРЪТ НА АВРААМ

“С вяра Авраам, когато беше повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, послуша и излезе, без да знае къде отива.” Евр.11:8

Авраам е един благороден пример за верен настойник; той ни е даден като образец на безпрекословно послушание, което всички трябва да проявят. Онзи, Който благославя праведните, казва за Авраам: “Защото Съм го избрал, за да заповядва на чадата си и на дома си след себе си.” Те ще пазят Господния път, за да вършат правда и правосъдие. Божият слуга няма да говори думи на измама и лицемерие, нито ще предаде святите истини.