ПРИМЕР ЗА ВЯРВАЩИТЕ

„Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят.“

 (Тит 2:11,12)

Пред нас стои велико дело, което трябва да извършим, ако искаме да наследим вечен живот. Необходимо е да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем праведен живот. Няма спасение за нас, освен в Исус. И именно чрез вяра в Него получаваме силата да станем Божи синове. Но това не е просто временна вяра, а такава, която върши делата на Христос. Живата вяра се изявява, когато показваме дух на саможертва и посвещение на Божието дело. Тези, които я притежават, стоят под знамето на Принц Емануил и водят успешна битка срещу силите на мрака. Те са в готовност да вършат онова, което им заповядва техният Военачалник. Всеки един е призован да „бъде пример на вярващите в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота“ (1Тим.4:12), защото е нужно да живеем „трезвено, праведно и благочестиво“ в настоящия зъл свят, като изявяваме Христовия характер и Неговия дух.

Онези, които са свързани с Исус, са в съюз със Създателя и Крепителя на всичко. Те притежават сила, която светът не може да им даде, нито да им отнеме. Но въпреки огромните привилегии, които са им дадени, те не просто ще се радват в благословенията си. Като наставници на многообразната Божия благодат ще се превърнат в благословение за другите. Поверена им е велика истина и „от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква“ (Лука 12:48). Тежки отговорности лежат върху всички, които са получили вестта за това време. Те трябва да оказват влияние, което ще привлича останалите към светлината на Божието слово. Ние сме пазачи на своите братя.

Ако сме истински вярващи в Христос, ще събираме лъчите от славата Му и ще разпръскваме светлина по тъмната пътека на тези около нас. Ще изявяваме милостивия характер на нашия Изкупител, и мнозина ще бъдат повлияни да погледнат на „Божият Агнец, Който носи греха на света“ (Йоан 1:29).