ПРИМЕР

” за това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, като ви остави пример, за да следвате по Неговите стъпки.” 1Петр.2:21

Христос е нашият Пример. Християнският живот не е себеугодно ядене, пиене и обличане както правят хората от света. Господ Исус дойде в човешко естество на нашата Земя, за да даде скъпоценния Свой живот като пример, който ние трябва да живеем. Той е несравнимият образец, но не на духовното самоудовлетворение, а на живота, който трябва да посветим в себеотрицание и саможертва. Чрез този съвършен Образец всички имат едно правилно виждане какъв трябва да бъде техния живот. Пред нас е Небесният Княз – Божият Син. Той сне от челото си царската корона, остави царствената си одежда и дойде на света да заеме мястото си като Човек на скръбта и навикнал на печал.