ПРИМИРЕНИ С БОГА ЧРЕЗ ХРИСТОВАТА СМЪРТ 

“Защото, ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!” (Римл.5:10).

Кръстът притежава сила, която думите не могат да опишат. Христовата жертва в името на човешката раса посрамва жалките ни опити и методи да се срещнем и да издигнем човечеството. Затова нека да помогнем на грешните мъже и жени да открият Исус.

Делото на Божиите синове и дъщери трябва да бъде от по-друг характер, в сравнение с досега практикуваното от мнозина. Ако обичат Исус, те ще имат ясно схващане за любовта, проявена към падналата човешка раса, причинила принасянето на толкова скъпа жертва, за да бъде спасена. Нашият Спасител търси сътрудничеството на всеки син и дъщеря на Адам, които са станали Божи деца. Той заявява, че е донесъл като дар от небето вечен живот. Нужно е било да бъде издигнат на Голготския кръст, за да привлече всички при Себе Си. Как тогава да се отнасяме към изкупеното наследство на Христос? Нежност, доброта, съчувствие и любов трябва да се проявяват към хората. Тогава можем да работим, като си помагаме и като се благославяме един-друг. В това дело имаме повече от човешко братство. Имаме възвишеното партньорство на небесните ангели. Те ни сътрудничат навсякъде в делото на просвещението.