ПРИНЕСЕТЕ ДАРОВЕ НА БОГА

“Твои са небесата, Твоя и земята;
Вселената и всичко що има в нея – Ти си ги основал.
(Псалми 89:11)”

Мнозина в този свят се оказват нечестни в отношенията си спрямо Божията собственост. Те никак не обичат истината. Отказват се от Христовата правда и се обръщат към духовното оскъдие на света.

Не трябва само да получаваме Божиите дарове. С пълно съзнание за нашата отговорност ние трябва да донесем своя принос пред Бога, за да има достатъчно средства за напредъка на Неговото дело, и за разнасянето на вестта от град на град и от страна в страна. Божиите самопожертвователни работници трябва да бъдат снабдени с достатъчно средства, за да бъде работата им успешна.

“Господна е земята и всичко що има в нея” (Псалми 24:1). Този свят е Божие хранилище, от където ние непрекъснато вземаме за себе си. Бог е дал за наша храна плодове, ядки и зеленчуци. Той е направил слънцето да свети, а дъждът да пада заради нас. Целият човешки род се снабдява от Божието хранилище. Въпросът е в това как всички високопривилегировани премат Божиите дарове и как ги раздават според сключения между тях и Бога договор. Бог ги е назначил да бъдат разпределители на Неговите благословения, като им е дал указания как да черпят от Неговото хранилище и как да връщат дарове и приноси “за да има храна в дома Ми” (Малахия 3:10).