ПРИНЦИПИ НА ИСТИНСКАТА ВЯРА 

“Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.” Псалми 1:3 

В уроците по вяра, които Христос учи на планинския хълм, са разкрити принципите на истинската религия. Тя води човека до лична връзка с Бога. Истинското дете на Бога ще Го обича с цялото си сърце и ще обича ближния си както себе си. Ще бъде загрижен за нуждите на своите ближни. Истинската религия е делото на благодатта в сърцето, което прави в живота да се изявяват добри дела, подобно на извор, бликащ от живите потоци. Религията не се състои само в медитация и молитви. Светлината на християнина се проявява в добри дела и така се забелязва от другите. Религията не трябва да се откъсва от трудовия живот. Тя трябва да обхваща и да освещава всички наши занимания и начинания. Ако човек е истински свързан с Бога и с Небето, небесният Дух ще повлиява всички негови думи и действия. Той ще прославя Бог чрез делата си и ще води и други да се покланят пред Него.