ПРИНЦИПЪТ НА  ,,САНДВИЧА“  ДАВА НАДЕЖДА

Тази техника може да се използва от всеки внимателен съветник, родител или приятел, който иска да вдъхне надежда на някого, страдащ от чувство за вина. Можете да го използвате в личните си молитви.

Техниката на сандвича се състои в започване и свършване с изречения, които вдъхват надежда. Признаването на проблема се намира между тях. Като го пакетираме по този начин ние го признаваме и изповядваме и твърдо се придвижваме напред в живота с надежда. Нямаме желание да го отречем. Когато някой постъпи така към нас, той ни вдъхва надежда. Когато направим това в молитва, ние получаваме надежда.

Молитвата, която Исус даде на своите ученици, известна като ,,Отче наш“, ни учи да правим това, когато отиваме при Него – да започваме с положителното признаване на Неговата святост и с нашето желание Той да управлява живота ни. После ние признаваме нашите грехове. След това завършваме с възхвала на Неговото царство, Неговата сила и Неговата слава. Този вид молитва за прощение премества фокуса на нашия мозък върху Божията справедливост, любов и всемогъщество. Това издига душата и вдъхва надежда.

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“