ПРИНЦИПЪТ НА САТАНА

За нас, вярващите, въпреки че сме пришълци на тази земя и нашата цел е небето, винаги съществува опасност да надценим земните неща. Господ Исус ни предупреждава за това. Преди всичко би трябвало да копнеем за духовните, вечни неща.

Този принцип е в сила не само, когато става дума за храна и облекло. Той се отнася и за здравето ни. Ние наистина носим отговорност да не съгрешаваме против нашето тяло (1. Кор. 6:18); но би било много по-добре, ако не мислехме толкова много за физическото си здраве и полагахме повече грижи за духовното. Трябва да се освободим от тревогите за тялото и най-вече от очакването в страх на появата на симптоми на различни болести. При това колко лесно мислите ни се въртят около собственото Аз, което трябва да умъртвяваме! Георг Мюлер от Бристол, който е загубил децата си, веднъж каза: “Принципът на сатана е: Щади себе си!” Този на Господ Исус: “Отречи се от себе си!” Колко е прав! Павел писа на коринтяните: “Затова ние не се обезсърчаваме; но макар и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява” (2. Кор. 4:16). Вътрешния човек бе за него по-важен.

Матей 6:25

„Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?“