ПРИПОМНЯЙТЕ СИ БОЖИЯТА БЛАГОСТ КЪМ ВАС

 “Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение.” (Псалми 50:23)

Бог желае от нас да сме благодарни за великият план на изкуплението, да разберем своята висша привилегия като Божий народ и да ходим пред лицето Му в послушание и признателно благодарение. Господ иска от нас да Му служим с обновен живот и с радост всеки ден. Той копнее да види как признателността ни прелива в сърцата, затова че имаме достъп до умилостивилището, до трона на благодатта и защото имената ни са записани в книгата на Агнето, а всички наши грижи са възложени на Него, Който промисля всичко за нас. Исус ни умолява да се радваме, защото ние сме наследството на Бога, защото Христовата правда е одеждата на Неговите светии, защото имаме блажената надежда за скорошното идване на нашия Спасител.

Да се слави Бога искрено и с цяло сърце е също толкова важно задължение както и молитвата. Така показваме на небесните светове колко задължени сме на Бога за Неговата пречудна любов към падналото човечество и нашето очакване за още повече и по-големи благословения от Неговата съвършена пълнота. Още повече се нуждаем да говорим за скъпите поуки които имаме в своя живот чрез Христа. След изливането на Святия Дух, нашата радост в Господа и резултатността на нашето служене в Негово име ще нараснат още по – силно, когато си припомняме Неговата благост и чудесните му дела за Божия народ.