ПРИРОДЕН ЗАКОН

Природният закон доказва, че мислите и чувствата се насърчават, когато им даваме външен израз. Както думите изразяват мислите, също така мислите следват думите.

Някои хора постоянно се съсредоточават върху негативното в живота си. Така безпокойството и напрежението растат. Други хора пък се концентрират върху възможностите си. Умовете им се занимават с положителната страна на живота. Като правят това те стават положително и оптимистично настроени. Това е фундаменталният закон на човешкия ум.

,,Как да се справим със стреса” – 103 стр. Издателство ,,Нов живот”