ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ СА БОЖЕСТВЕНИ

Има въпроси, които обикновено не се включват в изучаването на физиологията, но трябва да се имат предвид. Основният, главният принцип на всяко образование в тази насока е младежите да бъдат научени, че природните закони са Божии закони – така истински Божествени, както са и десетте заповеди на декалога. Законите, управляващи нашия физически организъм, са написани от Бога върху всеки нерв, мускул и сухожилие на тялото. Всяка небрежност или умишлено нарушаване на тези закони е грях против нашия Създател.

Колко е необходимо тогава, да се преподават основни познания върху тях! На принципите на хигиената, свързана с храната, упражненията, отглеждането на деца и лекуването на болни, както и на много други подобни въпроси, трябва да се отдава по-голямо внимание, отколкото това се прави обикновено.

,,Възпитание“ –  Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“