ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ

Макар да признават ограничените си възможности, някои хора се опитват изкуствено да си ,,изградят” резерви, като използват различни стимулатори: кафе, никотин, лекарства. Но тези средства не се добавят към дълбоката резерва. Всъщност те я изчерпват още по-бързо. Доктор Селие представя това по следния начин: ,,Сигурен съм, че бихме могли все още да увеличим доста средната продължителност на човешкия живот, ако живеем в по-добра хармония с природните закони” (,,Стресът на живота”).

Д-р Ханс Селие набляга на следните три начина за справяне с вредния стрес.

  1. Научете се да регулирате как да черпите от своите дълбоки резерви на адаптационна енергия;
  2. Живейте в хармония с природните закони;
  3. Стремете се към балансирана дейност.

,,Как да се справим със стреса” – 34 стр. Издателство ,,Нов живот”