ПРИРОДНИЯТ АНТИКАНЦЕРОГЕН

Противораковите ефекти на куркумина се простират отвъд способността му потенциално да предотвратява  мутации на ДНК. Очевидно е, че той помага също така за регулиране на програмираната смърт на клетките.  Вашите клетки са предварително програмирани да умират по естествен път, за да освободят място за нови клетки посредством процес, известен като апоптоза. В известен смисъл вашият организъм  сам се преизгражда на всеки няколко месеца със строителните материали, които вие му осигурявате посредством вашия хранителен режим. Някои клетки обаче злоупотребяват с гостоприемството му – а именно раковите клетки.Те по някакъв начин дезактивират механизма си за самоубийство и не умират когато им дойде времето. Тъй като продължават да се развиват и да се делят, раковите клетки могат в крайна сметка да образуват тумори и потенциално да се разпръснат из целия организъм.

И така, как куркуминът влияе на този процес? Очевидно той има способността  да програмира отново механизма за самоунищожение в раковите клетки. Всички  клетки съдържат така наречени рецептори на смъртта, които задействат програмата за самоунищожение, но раковите клетки могат да дезактивират собствените си рецептори на смъртта. Куркуминът обаче очевидно е в състояние отново да ги активира. Освен това, куркуминът може да убива раковите клетки направо, като активира ,,ензими екзекутори”, наречени каспази, които ги унищожават, като раздробяват техните протеини.  За разлика от повечето лекарства за химиотерапия, спрямо които раковите клетки с времето  могат да развият устойчивост, куркуминът въздейства едновременно върху няколко механизма на клетъчна смърт, като прави по-трудно за раковите клетки да избегнат унищожението.

,,Можем да сме здрави” Д-р Майкъл Грегър

Авторът предупреждава съветите, дадени в книгата, да се прилагат след консулт с личния или лекуващия лекар.