ПРИРОДНИЯТ ПРОЦЕС НА ЛЕКУВАНЕ

Чист въздух, слънчева светлина, въздържание, почивка, физически упражнения, употреба на вода, упование в Божията сила – всички те са истинските природни лечебни средства. Всеки човек би трябвало да ги познава и да знае как да ги прилага. Необходимо е да изучаваме принципите, използвани в лечението на болни, както и да получаваме практически умения, които ще ни помогнат да ги прилагаме правилно.

Използването на естествени природни средства изисква много грижи и усилия, които повечето хора не желаят да направят. Природният процес на лекуване и възстановяване е постепенен и на пациента му се струва, че всичко става бавно. Отказването от вредни навици изисква жертви. Но в края ще се разбере, че природата върши своята работа мъдро и правилно. Постоянстващите в послушание на нейните закони ще получат награда – телесно и душевно здраве.

Диета и храна – Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/

P.S. Тежки, застрашаващи живота заболявания, изискват спешна намеса и лечение с бърз ефект, но ако природните средства се използват, много болести няма никога да се проявят и хронични заболявания ще бъдат повлиявани, с възможност постепенно използваните лекарства да бъдат намалени, или дори изоставени, когато лекарят установи, че вече няма нужда от тях.