ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ИСТИНА

“В Твоята ръка поверявам духа си; Ти си ме изкупил, ГОСПОДИ, Боже на истината!” Пс. 31:5

Ние сме притежатели на истина, която е скъпоценна и спасителна. Божието слово трябва да се засее в много сърца; хлябът на живота е даден, за да се споделя с гладуващите души… Каква благословена работа е дадена в заръката да възвисим нашия Спасител пред света! Нека светлината свети там, където сте. Хванете се здраво за силата на Христа и научете се да побеждавате чрез заслугите на Неговата кръв и думите на вашето свидетелство.