ПРИТИСНАТИ ОТ ИЗКУШЕНИЕТО

Притиснати от страшната сила на изкушението, от силното влечение, много хора твърдят: “Не мога да устоя на злото!” Казвайте им, че могат и че трябва да устояват. Може да са били надвивани от порока много пъти, но това не значи, че винаги ще бъде така. Тяхната морална сила е намалена, обладани са от слабостите на греховния живот и всичките им обещания и решения са като ронлив пясък. Съзнанието за нарушените обещания и оброци разколебава вярата им в собствената им искреност и ги кара да мислят, че Бог не може да ги приеме или няма да ги подкрепя в старанията им. Но те не бива да се отчайват.
Доверилите се на Христос не бива да се превръщат в роби на унаследени или придобити и упражнявани слабости и навици. Бог не ни оставя да се борим със злото сами с нашите човешки сили. Каквито и да са унаследените или придобитите ни склонности към злото, ние можем да ги победим чрез силата, която Бог е готов да ни даде.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“