ПРИЧИНАТА

Вярващ човек, който имал проблеми в брака си решил да ги сподели със свещенослужителя на църквата и да поиска съвет. Той отишъл след старателна подготовка, като описал подробно на хартия всички слабости на своята съпруга. В продължение на много време проповедникът го слушал търпеливо и след като чул многото оплаквания на човека, го попитал:

  • Ако тя е толкова лоша, защо си се оженил за нея?
  • Тя не беше такава в началото, когато се оженихме. – отго­ворил недоволният съпруг.
  • Искаш да кажеш, че тя е станала такава, защото се е омъ­жила за теб, така ли?

Логичен въпрос.