ПРИЧИНА ЗА ДУХОВНА ХЛАДКОСТ

 

Изоставянето на молитвата е една от главните причини за духовна слабост. Защо изоставяме молитвата? Исус казва: „Духът е бодър, но плътта е немощна”. Изоставянето на молитвата отговаря на разположението на човешкото естество. „Плътското естество” или „грешната натура” са причината за грехопадането. Преди Адам да беше съгрешил, той се радваше на тясно общение с Бога; но след падението си той получи дълбоко вкоренено отвръщение от Бога; да той избяга от Него – и това е забележителен знак на нашето грешно естество. Нито обстоятелствата, нито липсата на време, а единствено в нашето грешно естество се крие причината за изоставянето на молитвата; освен ако чрез Светия Дух ние сме се освободили от нашето човешко естество; в противен случай ще бъдем завладяни от плътската си природа. Затова Господ каза: „Бъдете и молете се, за да не паднете в изкушения”. (Мат.26:41) Изкушението ни напада по разни начини: чрез духа, чрез тялото и чрез душата. То е един неуморим, никога неотпочиващ враг.

Как сме реагирали на изявлението на Христос в Откровение 3:16: „ще те повърна из устата си?” Ние сме подчертавали онези безвкусни, хладки води на историческия град толкова често, че почти сме практикували тяхното повръщане самите ние!

Какво казва Христос тука? Изразът повръщам из устата Си означава, че Той не може да представя вашите молитви (ако сте безразлични или хладки) или изразите на любовта ви към Бога. Той не може да представя вашия пост и молитва с молба да ви се даде благодат.

Христос обича да се застъпва, да ходатайствува за нас (І Йоан. 2:1); но ако ние живеем в хладкост и не виждаме нуждата си от вяра в Него и Неговата праведност. Той НЕ МОЖЕ да ходатайствува за нас, защото ние НЕ ГО МОЛИМ за Неговото ходатайство.

Той плака за Ерусалим – за хората, които Той безкрайно много обичаше, но които Го отхвърлиха (Лука 19:41). Ако ние не търсим Неговото ходатайство, любовта Му ще Го принуди да плаче и за нас! С любов Той чука на вратата на нашите сърца. Ако ние не отворим вратите и не Го пуснем вътре, за да ни помогне, не можем да представяме никакво обвинение срещу Него.