ПРИЧИНА ЗА МНОГО БОЛЕСТИ

Обездвижването е причина за много болести. Упражненията подпомагат и регулират кръвообращението, но при недостатъчно движение кръвта не циркулира правилно и промените в нея, толкова необходими за живота и здравето, не настъпват. Кожата също става неактивна. Нечистотиите не се отделят, както при засилено чрез енергична дейност или гимнастика кръвообращение. Тогава кожата се поддържа в здраво състояние и дробовете се прочистват и изпълват изобилно с пресен въздух. Бездейното състояние на организма увеличава двойно товара на отделителните органи и предизвиква болестното състояние.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“