ПРИЧИНА ЗА РАДОСТ И ЩАСТИЕ

Истинската надежда е причина за радост, щастие и благосъстояние. Апостол Павел използва тази идея по съвсем ясен начин: „Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва – постоянни” (Римляни 12:12). „А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви” (Римляни 15:13). Тя остава до завръщането на Исус. Според Библията кулминацията на надеждата ще настъпи при завръщането на Христос в този свят – факт, който посочва края на страха, несправедливостта и страданието: „Очаквайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос” (Тит 2:13). Тя включва сигурността на възкресението. Християнската надежда насърчава вярващите, като ги уверява, че ще възкръснат за вечно спасение: „А не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. (…) Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред” (1 Солун ци 4:13,16). Тя е фокусирана в една съвършена и вечна награда. „Благо словен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, за наследство     нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас” (1 Петър 1:3,4). Ако религиозната надежда все още не е част от живота ви, опитайте това – изследвайте и приемете обещанията за спасение и вечен живот. Това приемане ще ви доведе до промени, които ще предложат по-смислена цел на живота ви и много по-пълна надежда.

,,Силата на надеждата“  Издателство ,,Нов живот“