Учителят Браславер разказал на учениците си следната случка :
– Един човек вървял, погълнат от мислите си, когато изведнъж откъм дърветата и храстите край пътя пред него изскочил вълк. Уплашил се той, не знаел какво да прави. Вдигнал отчаян бастуна си и го насочил към вълка като пушка. Мъжът, който вървял зад него и станал свидетел на сцената, вдигнал пушката си, прицелил се и повалил вълка.

Първият мъж видял как вълкът пада на земята и решил, че е предизвикал смъртта му със силата на своя бастун. Поучудил се доста, но повярвал в това. Продължил пътя си, без да поглежда назад и отново потънал в своите мисли и грижи. Вече всичко било ясно : имал причина – бастуна, както и следствие – смъртта на вълка.

След кратка пауза учителят продължил :
– Ето така преминаваме през живота – с убеждението, че разбираме причини и следствия. Всъщност разбирането е мрежа, която хвърляме върху действителността, за да я пленим, за да не я виждаме, за да измисляме някакъв ред, който да ни позволи да спим спокойно. Онзи, който вижда действителността, вижда колко чудесна е тя и никога не разбира какви колелца са се задвижили, за да породят и мобилизират някои последствия.
“Животът е приказка”