ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Няма две мнения, че светът, в който живеем, е препълнен със зло и страдание. Ежедневно се сблъскваме с всичките му измерения; срещаме го на емоционално, интелектуално, духовно, физическо, социално ниво. Голяма част от болката, която преживяваме, се дължи на причинно-следствени закономерности, на които нашият свят е принуден да се подчинява. Това са т.нар. „неизбежни страдания”, заложени в битието на цивилизация, избрала да познае греха. В такъв свят процесите протичат, разбира се, не винаги така, както Бог би желал.

Поколения след поколения са натрупвали достатъчно много предпоставки за положението на човечеството днес. Положението се усложнява от взаимодействието на неизброим брой фактори, зависимости и процеси. Когато се сблъскаме с проблема, неоснователно започваме да търсим обяснението му в настоящите обстоятелства, но в повечето случаи то се крие някъде в пластовете на миналото. Ако се върнем назад и проследим търпеливо и непредубедено неговото развитие, ще стигнем до важни прозрения относно състоянието си в момента. Знаем, например, че в редица случаи предразположението към заболявания като диабет, рак, сърдечно-съдови и др., се предава по генетичен път.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян