Попитали един мъдрец:
– Колко вида приятелство има?
– Четири – отвърнал той.
– Има приятели, които са като храната – нуждаеш се от тях всеки ден. Има приятели, които са като лекарството – търсиш ги, когато се чувстваш зле. Има приятели, които са като болест – търсят те и те преследват. Но има и такива, които са като въздуха – не ги виждаш, но те винаги са с теб.