ПРИЯТЕЛИ

Един човек имал трима приятели. Той знаел, че може да разчита на тях, и ето, че дошъл този ден, когато тяхната вярност била поставена на изпитание. Човекът бил обвинен в различни престъпления и бил извикан пред Съда. И тъй като имал нужда от защитници, той потърсил своите приятели, за да свидетелстват за него и да го защитят.

Първият му отговорил, че не може да го придружи, тъй като си имал свои ангажименти. Вторият го придружил само до вратата на Съда, но не влязъл вътре, а се върнал обратно вкъщи. Третият приятел не само го придружил и влязъл с него в съдебната зала, но и го защитил по такъв начин, че човекът бил оправдан. Освен това, заради своя приятел, той спечелил и благоволението на Върховния Съдия.

Какво иска да ни каже тази приказка? Човек има трима приятели на тази земя. Как се отнасят те към него в часът на смъртта? Първият приятел, Имотът, най-напред го оставя, тъй като не може да го придружи в отвъдния свят. Роднините и приятелите могат да го придружат само да гроба и оттам те отново се връщат в своите къщи.

Третият, когото мнозина не познават като Приятел, е всъщност истинският. Ако Господ Исус Христос е твой Приятел, знай, че никога няма да те остави. Той иска да те придружава през всичките дни на живота ти и когато тези дни свършат, да те заведе при Господаря на света, който е Съдия и на живите, и на мъртвите. Пред Него Той вече е засвидетелствал за теб така, че ти ще бъдеш оправдан и приет в Божието царство.