ПРИЯТЕЛ НА БЕДНИТЕ 

“Праведният внимава в съдбата на бедните; Нечестивият няма <даже> разум, за да я узнае.” Притчи 29:7

Истинският християнин е приятел на бедните. Той се отнася към своя смутен и нещастен брат, както би се отнасял към деликатно, нежно и чувствително цвете. Бог желае Неговите работници да се движат сред болните и страдащите като вестители на Неговата любов и милост. Той ни наблюдава как се отнасяме един към друг, дали се държим подобно на Христос към всички – богати и бедни, висши и нисши, свободни и роби.