ПРИ ПОСТОЯННИ СТРЕСОРИ

Парадоксално е, че именно промените в нервната система и повишаването на хормоните, които могат да ни предпазят при първата поява на стресора, са същите, които в края могат да ни унищожат, ако се превърнат в постоянни. Нашата стресова система е предназначена да ни помага при внезапни, краткосрочни състояния. Не е създадена обаче да бъде безкрайно активна при постоянни стресори. Тези факти потвърждават мъдрия съвет от Светото Писание ,,слънцето да не залезе в разгневяването ви“. Дали става въпрос за гняв или други стресови фактори, най-добре е да ги отстраним възможно най-бързо.

,,Изход от депресията“ –  Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2