ПРОБИВА ДУПКИ В ТЪМНИНАТА

Във времето на нашите баба и дядо и на техните родители този, който запалвал фенерите бил позната фигура от улицата. На разсъмване с пръчка в ръка той се приближавал до всеки фенер и един след друг те започвали да струят светлина.

Един малчуган наблюдавал с трепет мъжа и извикал възторжено: “Мамо, виж, там един мъж минава по улицата и пробива дупки в тъмнината!”

Това е чудесна илюстрация на поръчението, което Господ ни възлага, когато сме Негово притежание. Той очаква от нас да излъчваме светлина в този свят на тъмнина. Не сме в състояние да променим тъмнината, но можем да бъдем запалени светила. Една вечер Джон Баскин, известен английски писател, седял с приятел на един хълм и наблюдавал как в далечината светлините светват една след друга. Не можел да разбере кой върши това, но всяка нова светлинка се виждала. “Погледни”, казал Баскин, “така е с верния християнин. Той е невидим, но остава светла диря след себе си.” Господ Исус казва: “Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела.”

Ефесяни 5:8

„Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината.“