ПРОВЕРКА ЗА СЕБЕ СИ

„Вкусете и вижте, че Господ е благ; Блажен оня човек, който уповава на Него“ (Пс. 34:8).

Как да познаем за себе си Божията доброта и любов? Псалмистът не ни казва: „Чуйте и познайте, прочетете и познайте, вярвайте и познайте“, но: „Вкусете и вижте, че Господ е благ“. Вместо да разчитате на думите на някой друг, проверете го за себе си.

Опитността е познание, което произтича от проверен опит. Изпитаната религия е тази, от която се нуждаем сега. Много хора имат теоретични познания за религиозната истина, но никога не са почувствали обновяващата сила на небесната благодат върху собствените си сърца. Те вярват в Божия гняв, но на практика не полагат никакви усилия, за да го избегнат. Вярват в небето, но не правят никаква жертва, за да го получат. Знаят че има едно лекарство за греха, но не го използват. Познават правдата, но нямат никакъв стремеж към нея. Цялото им познание няма да послужи за нищо друго, освен да увеличи осъждането им. Никога не са вкусили и разбрали от личен опит, че Господ е благ.

Да станеш ученик на Христос означава де предадеш личността си на Исус и да Го следваш при всякакви обстоятелства – добри или лоши. Всяко себеугаждане, което спъва религиозния ни живот, трябва да бъде премахнато. Ще положим ли практически усилия, ще направим ли жертви, пропорционални на достойнството на целта, определена да бъде постигната?

Всяка духовна връзка, която създаваме, макар и ограничена, упражнява някакво влияние върху нас. Степента, до която се поддаваме на това влияние, ще бъде отчетена чрез мярката на близостта, постоянството на общението, любовта и благоговението ни към онези, към които сме се привързали духовно. Така, чрез запознаване и общуване с Христос, можем да станем като Него, единствения безгрешен пример.

Общение с Христос – това е толкова неизразимо ценно! Да се наслаждаваме на такова общение е привилегия за нас, ако Го потърсим, ако направим жертва, за да си Го осигурим.

Така във възможностите на всеки е чрез лична опитност да провери и „потвърди с печата си, че Бог е истинен“ (Йоан 3:33). Той може да засвидетелства: „Нуждаех се от помощ и я намерих в Исус. Всяка нужда бе задоволена, душевният ми глад бе задоволен. Вярвам в Исус, защото лично за мен Той е небесен Изкупител. Вярвам в Библията, защото съм открил, че тя е Божият глас за моята душа“.