ИСТИНСКИЯТ ПРОГРЕС

“Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.” Псалми 119:105

Библията съдържа принципите, лежащи в основата на всяко истинско величие, на истинския просперитет, независимо дали се отнася до отделна личност или нация. Този народ, който осигурява свободно разпространение на Писанието, отваря пътя за развитие и разширяване кръгозора на човешките умове. Четенето на Библията носи светлина сред мрака. Когато се изучава Божието слово, в него се откриват животворни истини. В живота на хората, които се вслушват в неговите учения, ще има постоянен поток от щастие, който ще благославя всички около тях.