Известният уличен проповедник Роуланд  Хил, обичал да проповядва по обичая си на една оживена Лондонска улица. Думите му били заразителни, изпълнени с любов, но и със сериозност и множеството захласнато го слушало.

В един момент от там преминавала каретата на една от най-богатите и умни дами на Лондон – Лейди Ан Ърскин. Любимка на всички дворцови приеми, духовита, но повърхностна, наслаждаваща се единствено на мига и света.

Роуланд Хил я видял, прекъснал проповедта и представил на слушателите си следната сцена: „Лейди Ан Ърскин е тук, скъпи приятели, и сега аз ще я продам на търг. Да видим кой ще успее да я купи. ” Настъпила гробна тишина. „Ето, идва светът”, продължил Хил, „Какво предлагаш? Отговор: Ще й дам всички радости, цялата слава, тя ще бъде първата в двореца. – Не, свят, това е твърде малко, няма да я получиш! Тя скоро ще осъзнае, че е изгубила своята душа. Тогава идва дяволът. Какво ще предложиш ти? – Може да извърши всеки грях, да стори всяко нещо, което Бог е забранил. Ще може да живее, сякаш няма Бог на небесата. – Не, и ти няма да я получиш! Какво ще й дадеш? Една кървяща съвест и смъртоносно ранената й душа е изгубена. – Виж, идва един сияен образ – Исус Христос. Той казва: И Аз ще наддавам за нея; дай я на Мен! – И какво ще дадеш за нея? – Ще дам за нея живота Си. Ще й дам мир за сърцето, радост, любов, светлина, утеха и надеждата за вечен живот. – Ти ще я получиш! – Лейди Ан Ърскин, ако сте съгласна със сделката? Кажете да!” Тогава тя поразена от проповедта казала: „Да!”

Суетната, светска жена станала християнка, която хиляди благославяли. Тя била свидетел за истината в двореца и най-характерното за нея, била като майка на бедните и помощ за изпадналите.

„Защото вие сте купени с цена; затова прославете Бога с телата си.”

 1 Коринтяни 6:20