ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ НАПРЕД

  “Не ще да е потребно вие да се биете в тоя бой; поставете се, застанете, и вижте със себе си извършеното от Господа избавление, Юдо и Ерусалиме; не бойте се, нито да се уплашите; утре излезте против тях, защото Господ е с вас.”
(2 Летописи 20:17)

В ежедневието идват множество объркващи проблеми, които сами не можем да решим. Има хора, които искат да се справят с всяка трудност, да уредят всеки въпрос преди да започнат работа. Те със сигурност ще се провалят. В края на краищата бъдещето пред тях ще изглежда също така неясно, проблемите също така смущаващи както в момента, когато са започнали да ги обсъждат. Само когато следваме дадената нам светлина, ще получим по-ясно просветление…

Вървете напред след Божия призив. Когато Той посочи работата, която трябва да бъде извършена, тръгнете с пълна вяра и в Него име да изпълните волята Му. Може да не виждате резултатите от самото начало. Възможно е да сте заобиколени от смущаващи обстоятелства, може братята ви да ви предупреждават за големи опасности по пътя, но въпреки това продължавайте напред като казвате: “Господ е заповядал да извършим тази работа и ние няма да се провалим, нито ще се обезсърчим. Всеки от нас ще извърши своя дял.”…

Има критици, чиито думи, ако бъдат слушани, ще ви ограбят и лишат от ентусиазма и надеждата. Не позволявайте да ви обезкуражават. Отговаряйте така: “Бог е верен. Защото не може да се отрече от Себе Си”. Той е поверил на всеки дял от своята работа и призовава всички да започнат да работят там където са. Бог не може да извърши онова, което желае, докато човешките представители не направят това, което е техен дял.

Понякога ръката на вярата изглежда твърде къса, за да достигне дрехата на Спасителя, но ние имаме обещанието на Бога: “Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря! Ще извикаш и Той ще рече: Ето Ме! Ако махнеш изсред себе си хомота, соченето с пръст и нечестивите думи, ако, даруваш на гладния желаното от душата си, и насищаш наскърбената душа, тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината, и мракът ти ще бъде като пладне; и Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие, и ще дава сила на костите ти; и ти ще бъдеш като напоявана градина, и като воден извор, чиито води не пресъхват” (Исая 58:9-11).

Победата не идва поради нашите усилия, а от Божията гаранция зад даденото обещание; от вярата и упованието в Него. Хванете се здраво чрез вяра в десницата на безкрайната сила. Господ е верен на обещанието Си.

Ще възникнат въпроси, които няма да се разрешат, независимо от усилията положени за тях. Затова почнете работа, която чака и уповавайте на Бога. Той е вашата мъдрост. Неговата правда ще върви пред вас и проблемите, които са ви тревожили ще намерят сами разрешението си.