ПРОЕКТИРАНИ ЗА ЛЮБОВ

В своя национален бестселър ,,Любов и оцеляване“ известният лекар Дийн Орниш представя проучване след проучване, демонстриращи, че човешките същества буквално са проектирани за любов. Орниш показва, че любовта е основният фактор при определяне на умственото, емоционалното и дори физическото здраве.

Д-р Орниш не употребява думата ,,любов“ в смисъла, в който често се дефинира от нашата поп култура. Данните посочват, че човешките същества са психично и биологично зависими от даването на любов под формата на служене, съсредоточено в другия – щедрост, нежност и прошка – както и от получаването на любов от същия характер. Важното при множество проучвания е не само колко получавате, но и колко давате.

Всичко, което насърчава чувствата на любов и интимност, има целителна сила; всичко, което насърчава изолираността, отделянето, самотата, загубата, враждебността, гнева, цинизма, депресията, отчуждението и свързаните с тях чувства, често води до страдания, заболявания и преждевременна смърт поради разнообразни причини.

,,Бог на име желание“ –  Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2