ПРОЗРАЧНО, КАКТО СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА

Всичко, което християните правят, трябва да е така прозрачно, както слънчевата светлина. Истината е от Бога; измамата – във всяка една от милиардите й форми – е от сатана… Не е леко или лесно нещо винаги да се казва точната истина. Не можем да говорим истината, освен ако не познаваме истината и колко често предварително възприетите мнения, умствените предубеждения, несъвършените познания, погрешната преценка, пречат на правилното разбиране на нещата, с което трябва да го правим! Не можем да говорим истината, освен ако нашите умове не са постоянно насочвани от Онзи, Който е истината.