ПРОИЗХОДЪТ НА БИБЛИЯТА

 

Един образован човек запитал: „Какъв е произходът на Библията?” След това добавил: „Възможни са следните отговори: или е произлязла от добри човеци; ако ли не, то авторът й е – Бог или дявола. Добрите хора обаче не биха лъгали, ако те са написали Библията, понеже в нея на много места се казва: „Така казва Господ”, „Бог каза”. Така добрите хора не биха написали Библията. Злите хора също не биха я написали, понеже просто я ненавиждат, защото тя изобличава злите им постъпки и мисли, а също вещае идещ съд и вечно проклятие за непокаялите се грешници. Още по-малка е вероятността Библията да произхожда от дявола, понеже тя говори за святостта на Бога, което е ужасно за сатана. И така, Библията остава да произхожда от самия Бог. Тя е Божието Слово.”

Ако човек възприема сериозно Библията като Божие Слово, то това ще го доведе до искрено покаяние и обръщение. Това Слово предлага спасение, иначе ние ще бъдем осъден от него. Небето и земята ще преминат, но Божието Слово пребъдва завинаги!

„Тревата съхне, цветът вехне; защото дишането Господно духа върху него; наистина людете са трева! Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане до века.“   Исая 40:7-8