ПРОИЗХОД НА РЕЛИГИЯТА

След всичко казано досега естествено е да си зададем въпроса: как да си обясним появата на религията? Откъде е дошла първата религиозна искрица в човешкото сърце? Тук отговорите са толкова много, колкото и противниците на вярата в Бога. Според едни, религията е плод на човешката заблуда. Затова трябва час по – скоро да се освободим от нея. Но кой сериозен мислител може да се задоволи с това голословно твърдение? Заблуждението може само известно кратко време да доминира. На лъжата краката са къси. Животът не търпи измама и я отлъчва както морето не търпи трупове и ги изхвърля на брега. Заблудата твърде бързо трябва да отстъпи под ударите на истината. Тя не е в състояние да създаде трайни, хилядолетни склонности. Принудени сме да приемем, че вярата в Бога е както естествена, така и основана на истината. Както сянката доказва наличността на светлина така и религиозният усет ни води към свръхестественото начало, от което човек е приел битието си.