ПРОМЯНАТА Е ВЪЗМОЖНА

Живеем в свят, изпълнен със страдания. Трудности, изпитания и скръб ни очакват по целия път към небесния дом. Но много хора ги удвояват, като постоянно предвиждат мъчнотии. Когато срещат някаква пречка или разочарование, смятат, че всичко е свършено, че тяхната съдба е най-жестоката. По такъв начин сами си навличат бедата и са в състояние да помрачат всичко около себе си. Животът става за тях бреме. А не би трябвало да бъде така! Ще са необходими големи усилия, за да променят мислите си, но промяната е възможна. Те трябва да насочват мисълта си към приятни неща. Накарайте ги да изгонят от ума си мрачните картини, които съществуват главно във въображението им, и да ги отправят към благословенията, с които Бог е обсипал пътя им към невидимото и вечното.

За всяко изпитание Бог е предвидил помощ.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“