ПРОМЯНАТА 

“Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.” Римляни 10:9

Христовата религия променя сърцето. Превръща светски настроения човек в личност, ориентирана към Небето. Под нейно влияние егоистичният става неегоистичен, защото такъв е характерът на Христос. Нечестният интригант става почтен, така че негова втора природа ще е да прави на другите онова, което би искал да правят на него. Развратният се променя от нечистота към святост. Създава си правилни навици, защото Христовото евангелие става за него ухание от живот към живот.