Ако поддържате връзка със семейството и приятелите си чрез писма или електронна поща, вероятно сте получавали или изпращали съобщение за промяна на адреса. То гласи нещо такова. „Няма да получавам повече поща на… Новият ми адрес е… Благодаря ви, че ще отбележите тази промяна.”

Апостол Павел напомня на вярващите в Колос, че имат „промяна на адреса” и че трябва да кажат за това на другите. Те са преместени от едно общество и са „преселени” чрез Божията благодат в ново общество. Те са избавени от царството на тъмнината и са въведени в царството на Исус (1:13). Старият им адрес е бил:

грешник@царствонатъмнината.

Но откакто са станали последователи на Исус, новият им адрес е

спасен@царствонаНеговиявъзлюбенСин.

Във Филипяни 3:20, Павел заявява, че всички вярващи са граждани на небето и трябва да живеят достойно за новия си адрес. Той насърчава християните в Колос да се обхождат с мъдрост към външните спрямо вярата, така че хората да могат да видят и чуят за промяната (Колос. 4:5-6).

Ако сте си „сменили адреса”, кажете на някого какво е извършил Исус във вас.

„Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.“ Колосяни 1:13

КОГАТО ИСУС ДОЙДЕ В ЕДИН ЖИВОТ, ТОЙ ПРОМЕНЯ ВСИЧКО.