ПРОРОЧЕСТВА И ДЕПРЕСИЯ

Семинар „Библейска психология за 21 век“

Знаете ли коя е основната причина за смъртност в световен мащаб? Сърдечно-съдовите заболявания. Но има една друга причина, която набира сила и скоро може да ги измести. И това е депресията. Депресията вече е обявена от Световната здравна организация за причина №1 за инвалидност и влошаване на живота в световен мащаб. Изненадва ли ви това? Ако обаче отворите библиите си на Евангелието на Лука, 21 глава, ще откриете следните думи:

„И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.

Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят.

И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и голяма слава“ (ст. 25-27).

Според д-р Лука, авторът на Евангелието, преди Пришествието на Христос и края на света хората ще примират от страх и тревоги за бъдещето. Днес статистиките показват, че много хора изпитват постоянна тревожност и депресия, особено в най-развитите страни, където бихме очаквали да бъдат най-спокойни. Живеем в последното време и в тази статия ще представя 10 белега за последните дни според библейските пророчества, както и дали трябва да се депресираме от тях.

И без да са чели Библията, много хора усещат, че нашият свят не върви в добра посока заради катаклизмите в природата, икономиката, обществото, отношенията. Затова имам един важен въпрос: Трябва ли тези събития да ни тревожат и депресират? Моят отговор е: Зависи. В Библията виждаме две групи хора и два различни типа реакции към Пришествието на Исус.

Едната група изпитва ужасна тревога: „И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; и казаха на планините и на скалите: Паднете върху нас и ни скрийте от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнеца! Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?“ (Откровение 6:15-17).

Другата група изпитва огромна радост: „Ето, Този е нашият Бог; чакахме Го – и Той ще ни спаси; Този е Господ, чакахме Го; ще се зарадваме и развеселим в спасението Му“ (Исая 25:9).

Дали ще изпитваш тревога, или радост зависи изцяло от решението ти да отхвърлиш или приемеш Бога за свой небесен Баща и Спасител.

Сега да разгледаме белезите:

1 белег: Тревожност и депресия

Вече споменахме за този белег. Медиите също го потвърждават: „Генерализираната тревожност, депресията, фобиите и зависимостите от алкохол и наркотици спадат към групата на т.нар. чести психични разстройства. В световен мащаб те засягат все повече хора. По данни на Световната здравна организация, само в Европа близо 37 милиона души страдат от тревожност, а над 44 милиона се оплакват от депресия. В България 14,5 процента от хората в някакъв етап от живота си са страдали от психични разстройства, съобщи Националният център по обществено здраве и анализи“.

https://bit.ly/3Bv8eXu

2 белег: Напредък в науката и технологиите

Преди около 2 500 години пророк Даниил записва знаменитото пророчество за последните времена:

„А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието ще се умножава“ (Даниил 12:4).

От 19 век нататък започват революционни промени: първият парен влак и параход, автомобилите, самолетите, реактивните двигатели. Настъпи векът на електричеството и атомната енергия. Появиха се радиото, телевизията, интернет, спътниците и космическите кораби. Астрономията откри безброй чудеса на Божията вселена. Археолозите потвърдиха древната библейска история. Генетиката откри законите за наследствеността. Кибернетиката създаде компютрите, роботите, автоматизацията. Никога в историята на човечеството знанието не се е удвоявало на всеки 2 години, както в наше време.

3 белег: Морален упадък

Апостол Павел поглежда напред с пророчески поглед към хората от последните дни и казва: „А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, безсърдечни, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога“ (2 Тимотей 3:1-4).

Днес се ширят егоизъм, алчност и материализъм, липса на уважение към родителите, половината бракове завършват с развод. Престъпността постоянно расте, особено тежките престъпления. В наше време много хора търсят помощ от психолози, защото сякаш е на изчезване способността за общуване и любов между хората.

4 белег: Вяра без дела

В края на притчата за неправедния съдия Исус задава един сериозен въпрос: „Обаче, когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?“ (Лука 18:8).

Днес има пробуждане на интереса към духовността и религията, но той си остава на едно интелектуално ниво, без да засяга сърцето, вътрешните мотиви и поведението на хората. На Клайв С. Луис се приписва следното изказване: „По-лесно е да се вълнуваш от Човечеството с главно Ч, отколкото да обичаш всеки отделен мъж и жена,  особено тези, които са безинтересни, дразнещи, покварени или непривлекателни. Да обичаш всички като цяло може да бъде оправдание да не обичаш никого конкретно“.

5 белег: Политически вълнения и конфликти

„И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тези неща трябва първо да станат (…) Народ ще се повдигне против народ и царство против царство“ (Лука 21:9,10).

Военни конфликти винаги е имало, но съвременните войни надминават всички в миналото по своята разрушителност: Първата световна война е отнела 9,5 милиона човешки живота, а втората – 50 милиона! Днес наблюдаваме постоянни етнически конфликти в някои райони на света, а Европа е наводнена от бежанска вълна. Освен това в много държави, включително и България, постоянно избухват недоволства, граждански неподчинения, улични боеве и т.н. Всички говорят за мир, а няма мир.

6 белег: Бедствия от всякакъв вид

 

„И ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси, и големи знамения от небето. И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните“ (Лука 21:11,25,26).

В Интернет можете да гледате клипове за ежедневните катаклизми по света. На много места виждаме земетресения, торнада, урагани, наводнения, пожари, катастрофи, киселинни дъждове, замърсяване на въздуха и т.н.

Повече от 1,5 милиарда души страдат от хроничен глад. Двама души умират всяка секунда от глад и недохранване.

Думата, използвана от Исус за „мор“, означава болести, пандемии. Няма кътче на земята, незасегнато от днешната пандемия от КОВИД-19. Тя дотолкова стресна хората, че вече и децата седят по цял ден с маски на училище – нещо нечувано и невиждано досега.

7 белег: Разпространение на евангелието

Исус пророкува за този белег в проповедта си за последното време: „И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде краят“ (Матей 24:14).

От началото на 19-то столетие започват да се основават библейски и мисионерски общества, които разпространяват вестта за спасение чрез вяра в жертвата на Исус по целия свят. Библията е световен бестселър за всички времена. Евангелието се разпространява чрез радио, телевизии, онлайн в интернет и всеки човек може да се запознае с него, ако желае.

8 белег: Окултизъм

Небиблейското вярване, че душата е безсмъртна, води до логичното заключение, че можем да се свързваме с нашите починали близки. Първото твърдение за безсмъртието на душата е записано в 3 глава от първата библейска книга „Битие“ и е изречено от дявола: „Никак няма да умрете“ (Битие 3:4). Оттогава е завладяло целия свят и дори държавни глави имат лични медиуми, които ги съветват за важните им решения. В сутрешния блок на една от най-популярните в България телевизии никога не четат глави от Библията, но редовно съобщават хороскопа за деня и влиянието на ретроградния Меркурий.

9 белег: Няма повече времеви пророчества

Наричат пророчествата Божественият печат на Библията. Знаете ли кое е най-дългото времево пророчество? Намира се в книгата на пророк Даниил, 8 глава, 14 стих: „Той ми каза: До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти“. Ангел разкрива на пророк Даниил някакво важно събитие, което ще се случи след 2 300 денонощия. И тъй като за пророчествата важи принципът 1 ден е равен на 1 година, както разбираме от Числа 14:34 и Йезекиил 4:6, става ясно, че това пророчество заема 2 300 реални години.

Тълкуванието на това библейско пророчество, изпълнено в историята със забележителна точност, е едно от нещата, които ме увериха, че Библията не е обикновена книга. Тъй като има нужда от много обяснения и исторически справки, ще ви го представя в отделно видео. Тук само ще спомена, че то завършва в 1844 г. и след тази година няма повече пророчества, свързани с време. Вече 177 години живеем в последния период от човешката история.

10 белег: Обединение на църквите

В библейската книга „Откровението на Йоан“ се говори за една религиозна сила, която се опитва да постигне световно влияние: „И видях друг звяр, който излизаше от земята; и имаше два рога, като агнешки, а говореше като змей. Той упражняваше цялата власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла“ (Откровение 13:11,12). Част от изпълнението на това пророчество е Икуменическото движение – движение за обединяване на всички християнски църкви и други религии. Началото е поставено през 1948 година на конгрес в Амстердам, на който се създава Световен съвет на църквите (ССЦ). В последните години наблюдаваме все по-настойчиви действия в тази посока, както и опити да се впрегне политическата власт в услуга на религиозната.

Например в Европейския съюз действа Европейски неделен алианс, който се опитва да прокара гражданско законодателство за религиозен празник – неделята.

Тези и други белези говорят, че живеем в последното време преди Пришествието на Исус Христос. Наблюдаваме около себе си все по-нарастващ хаос и проблеми. Но дали те ще предизвикат у теб тревога, или радост зависи изцяло от решението ти да отхвърлиш или приемеш Бога за свой небесен Баща и Спасител.

Принципите на Библейската психология са валидни дори и за нас в 21 век. Още за тях можете да прочетете на нашия сайт в подраздел Християнска психология.

Често публикувам материали и на фейсбук страниците си „Християнска психология“ и „Психология за всеки ден“. Можете да ги харесате, следвате и коментирате. Всичките ми видеа можете да намерите на моя Ютюб канал.

Йорданка Дейчева, психолог