ПРОСВЕТЕНА ЗЕМЯ

“След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт; и земята се просвети от неговата слава” (Откр.18:1).

Краят на всичко е близо. Бог въздейства върху всеки ум, който е отворен да приеме влиянието на Неговия Свети Дух. Изпраща вестители, които да занесат предупреждението до всяко място. Бог изпитва посвещението на Своите църкви и тяхната готовност да проявяват послушание към водителството на Духа. Познанието ще се увеличава. Небесните вестители ще бъдат навсякъде, търсейки по всякакъв възможен начин да предупредят хората за идващия съд и да представят радостната вест за спасение чрез нашия Господ Исус Христос. Стандартът на правдата ще бъде издигнат. Божият Дух влияе върху човешките сърца и онези, които откликнат на това влияние, ще станат светлина в света. Те ще отиват навсякъде, за да предадат и на другите светлината, която са получили, както стана при слизането на Духа на Петдесятница. И когато тяхната светлина свети, те ще получават още и още от силата на Духа. Земята ще бъде просветена от Божията слава.