ПРОСЛАВА НА СЪЗДАТЕЛЯ

 

В “Племенника на магьосника”, една от книгите на К.С. Луис от Хрониките на Нарния, Дигъри и Поли използват специални права, за да отидат в други вселени. В един от случаите те са транспортирани на едно място, където са свидетели на създаването на нов свят. Сред тъмнината, един прекрасен глас започва да твори звездите. След това създава изгрева на слънцето. В светлината на утрото те виждат, че певецът е тайнствен лъв. В отговор на неговия глас тревата се разпростира като килим и дърветата порастват за един миг. Тогава от земята започват да се образуват животните. Когато създаването на Нарния е завършено, Аслан, нейният създател дава на животните способност да говорят и празнува заедно със своите творения.

Луис умело използва християнски символизъм и с това дава свежо виждане за чудото на началото на нашия свят. Имало е време, когато нашата Вселена не е съществувала. Не е имало материя, енергия и време. Тогава Божият Син е създал чрез слово това, което сега виждаме (Йоан 1:1-3). В отговор на Неговите велики дела ангелите изпълнили със своето хваление небесните места. В книгата Йов ни се казва, че при основаването на земята „звездите на зората пееха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост.” (Йов 38:4,7).

Поклонението, което е започнало с песента на ангелите през онази звездна нощ, трябва да резонира в собствените ни сърца за Божия слава.

 

„Чрез Него бе създадено Всичко, което е на небесата и на земята.“ Колосяни 1:16

 

БОЖИЯТА РАБОТА ПО СЪТВОРЕНИЕТО Е ЗАВЪРШЕНА; НАШАТА РАБОТА ДА ГО ХВАЛИМ ЕДВА Е ЗАПОЧНАЛА.