ПРОСТОСЪРДЕЧНАТА ХРИСТИЯНСКА ВЯРА

Вярвах в науката и бях уверен, че съм намерил място на по­кой и сигурност. Но когато ме връхлетя бурята и сърцето ми се обви в скръб, гнилите въжета на упованието в науката се раз­късаха като конци. Тогава аз се хванах за помощта, която бяха приели мнозина други преди мен. Потърсих и намерих мир във вярата в Бога. От този момент не изоставих науката, но вече й дадох друго място в живота си. Разбрах, че във време, когато всяка надежда изглежда изгубена, остава една истинска котва: простосърдечната християнска вяра.

Проф. Хеергард