ПРОСТОТАТА НА БОЖИИТЕ ПЛАНОВЕ

  “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име”
(Йоан 1:12)

Христос, величието на небесата, дойде на тази земя в човешка плът и с това засвидетелства божествената доброта, съчувствие и любов към падналото човечество, като застана начело на човешкия род. Той дойде, за да изкупва грешници и да ги облича в Своята голяма правда. Като Спасител на света, Исус трябваше да изпита всички изкушения. Врагът го атакуваше по всички линии. Сатана непрекъснато внушаваше на Божия син, че може да завладее света, като направи компромис с него. Христос е нашият пример…

Въпреки, че бе в света, Той не бе от света. Спасителят не се поддаде на светските обичаи, не влезе в съгласие с тях, за да постигне целта на живота си. Той не трябваше да постъпва според личното Си желание, а да държи високата мярка на небето. Отклонението от строгата нравствена правота би опорочило целия Христов труд на земята. За да спаси човечеството, Той се принизи до неговото паднало ниво. Той дойде на тази земя, за да бъде изкушаван във всичко, в което са изкушавани човешките чада. В пустинята Сатана Го нападна с тежки изкушения, но Спасителят не отстъпи пред врага. Удържа победа във всичко. Неговите изкушения бяха също толкова действителни, колкото са и нашите днес.